(1)
Gendvilis, A.; Škamat, J. Apsauginių Kompozicinių Dangų Metalinės Nikelio Matricos Pagrindu Tyrimas / Investigation of Protective Composite Coatings on the Basis of Nickel Metal Matrix. MLA 2019, 11.