(1)
Šešok, A.; Vaitiekūnas, M. Modelling of Bone Fixation Plate from Biodegradable Magnesium Alloy / Kaulų Lūžių Fiksavimo Plokštelių Iš Biodegraduojančio Magnio Lydinio Modeliavimas. MLA 2019, 11.