(1)
Karpovičiūtė, R.; Sabaitytė, J. Didžiųjų Duomenų Panaudojimas Socialinėje Medijoje / The Big Data Use in Social Media. MLA 2019, 11.