(1)
Urbonavičiūtė, K.; Maknickienė, N. Investigation of Digital Retail Companies Financial Performance Using Multiple Criteria Decision Analysis / Skaitmeninės mažmeninės Prekybos įmonių finansinės Veiklos Tyrimas Taikant Daugiakriterius Sprendimų analizės Metodus. MLA 2019, 11.