Povilaitienė, I., & Kamičaitytė-Virbašienė, J. (2017). Phenomenon of sense of the place as an integral dimension of cityscape identity (Kaunas case) / Vietos jausmo reiškinys kaip neatsiejamas miestovaizdžio identiteto dėmuo (Kauno miesto atvejis). Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 9(1), 16-29. https://doi.org/10.3846/mla.2017.996