Jankevica, M. (2013). Evaluation of landscape ecological aesthetics of green spaces in latvian large cities / Latvijos didžiųjų miestų žaliųjų erdvių kraštovaizdžio ekologinės estetikos vertinimas. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(3), 208-215. https://doi.org/10.3846/mla.2013.38