Ruzgys, A., Volvačiovas, R., & Ignatavičius, Česlovas. (2013). Analysis of energy consumption in renovated buildings and simulation of the payback period / Atnaujintų pastatų energijos suvartojimo analizė ir atsiperkamumo modeliavimas. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(5), 513-519. https://doi.org/10.3846/mla.2013.80