ROGOŽA, A.; ŠIUPŠINSKAS, G.; BIELSKUS, J.; MISEVIČIŪTĖ, V. Atsinaujinančios energijos šaltinių diegimo modernizuojamuose pastatuose įvertinimas gyvavimo ciklo požiūriu: atvejo analizė / Evaluation of renewable energy sources installation in refurbished buildings in terms of life cycle: case study. Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania, v. 11, 1 out. 2019.