LACKOVÁ, A.; ŠIŠLÁKOVÁ, L. Transformation of small Slovak towns in the era of socialism example of Bánovce nad Bebravou / nedidelių Slovakijos miestų kaita socialistiniu laikotarpiu Banovce nad Bebravou pavyzdžiu. Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania, v. 10, 11 maio 2018.