GROM, J.; FIKFAK, A.; SKANSI, L. Fortifications of the Rapallo border and their role as co-creators of space / Rapallo sienos įtvirtinimai ir jų vaidmuo kuriant erdvę. Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania, v. 10, 11 maio 2018.