PAŠKONYTĖ, D. The Investigation of industrial intellectual property protection methods and their improvement / Pramoninės intelektinės nuosavybės apsaugos metodų tyrimas ir jų tobulinimas. Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania, v. 11, 1 fev. 2019.