POVILAITIENĖ, I.; KAMIČAITYTĖ-VIRBAŠIENĖ, J. Phenomenon of sense of the place as an integral dimension of cityscape identity (Kaunas case) / Vietos jausmo reiškinys kaip neatsiejamas miestovaizdžio identiteto dėmuo (Kauno miesto atvejis). Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania, v. 9, n. 1, p. 16-29, 9 May 2017.