GALAUNYTĖ, A. Functional changes in standardized single-family houses: legal and political issues / Tipinio gyvenamojo namo architektūros funkcinė kaita: teisinės ir politinės prielaidos. Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania, v. 9, n. 1, p. 92-98, 9 maio 2017.