GUDELYTĖ-RAČIENĖ, I. The role of unrealized projects in development of social consciousness / Neįgyvendintų projektų vaidmuo visuomenės sąmonėjimo kontekste. Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania, v. 9, n. 1, p. 118-126, 9 maio 2017.