BRAZDŽIŪNAS, A.; TETSMAN, I.; MASKELIŪNAS, R. Investigation of productivity of Brown’s (HHO) gas generator / Brauno (HHO) dujų generatoriaus našumo tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania, v. 8, n. 6, p. 567-571, 18 Jan. 2017.