GUDIŠKIS, A. Heart beat detection in noisy ECG signals using statistical analysis of the automatically detected annotations / Širdies dūžių nustatymas iš iškraipytų EKG signalų atliekant automatiškai aptiktų atskaitų statistinę analizę. Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania, v. 7, n. 3, p. 300-303, 13 jul. 2015.