Baravska, R. Quality culture development in the industrial enterprise / Pramonės įmonių kokybės kultūros plėtojimas. Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania, v. 7, n. 6, p. 669-678, 1 Apr. 2016.