Kiaulakis, A.; Vilutienė, T.; Migilinskas, D. Statinio informacinio modeliavimo taikymo efektyvumo vertinimo kriterijai ir atvejo analizė / The criteria for the assessment of building information modeling application efficiency and case study. Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania, v. 10, 21 Dec. 2018.