VILLANUEVA FREGOSO, P. Research and improvement of supply chain in the metallurgical industry / Tiekimo grandinės tobulinimo galimybių tyrimas metalurgijos pramonėje. Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania, v. 11, 1 fev. 2019.