GENDVILIS, A.; ŠKAMAT, J. Apsauginių kompozicinių dangų metalinės nikelio matricos pagrindu tyrimas / Investigation of protective composite coatings on the basis of nickel metal matrix. Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania, v. 11, 1 fev. 2019.