SUBATKEVIČIENĖ, K.; TETSMAN, I.; GARGASAS, J. Nuotekų valymo sorbentais tyrimas / Research of wastewater treatment with sorbents. Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania, v. 11, 1 fev. 2019.