ŠEŠOK, A.; VAITIEKŪNAS, M. Modelling of bone fixation plate from biodegradable magnesium alloy / Kaulų lūžių fiksavimo plokštelių iš biodegraduojančio magnio lydinio modeliavimas. Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania, v. 11, 1 fev. 2019.