Žukauskas, M.; Korsakienė, R. Konfliktų sprendimas ir lyderystė: bibliometrinė analizė / Conflict resolution and leadership: a bibliometric analysis. Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania, v. 11, 14 Jun. 2019.