KAZIMIERAITYTĖ, M.; SKVARCIANY, V. Šešėlinę ekonomiką lemiančių veiksnių tyrimas / Factors that determine shadow economy in Lithuania and Europe. Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania, v. 11, 14 jun. 2019.