Urbonavičiūtė, K.; Maknickienė, N. Investigation of digital retail companies financial performance using multiple criteria decision analysis / Skaitmeninės mažmeninės prekybos įmonių finansinės veiklos tyrimas taikant daugiakriterius sprendimų analizės metodus. Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania, v. 11, 14 Jun. 2019.