Valiulis, Donatas. 2010. “Methods of Forecasting in Foreign Exchange Market”. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania 2 (4):69-72. https://doi.org/10.3846/mla.2010.074.