Povilaitienė, Ingrida, and Kamičaitytė-VirbašienėJūratė. 2017. “Phenomenon of Sense of the Place As an Integral Dimension of Cityscape Identity (Kaunas Case) / Vietos Jausmo reiškinys Kaip Neatsiejamas miestovaizdžio Identiteto dėmuo (Kauno Miesto Atvejis)”. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania 9 (1), 16-29. https://doi.org/10.3846/mla.2017.996.