Rogoža, A., Šiupšinskas, G., Bielskus, J. and Misevičiūtė, V. (2019) “Atsinaujinančios energijos šaltinių diegimo modernizuojamuose pastatuose įvertinimas gyvavimo ciklo požiūriu: atvejo analizė / Evaluation of renewable energy sources installation in refurbished buildings in terms of life cycle: case study”, Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania, 11. doi: 10.3846/mla.2019.10579.