Aleknaitė, J., Paliulis, D. and Vaiškūnaitė, R. (2019) “Naftos produktų garavimo eksperimentiniai tyrimai / Experimental research of petroleum products evaporation”, Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania, 110. doi: 10.3846/mla.2019.10581.