Lacková, A. and Šišláková, L. (2018) “Transformation of small Slovak towns in the era of socialism example of Bánovce nad Bebravou / nedidelių Slovakijos miestų kaita socialistiniu laikotarpiu Banovce nad Bebravou pavyzdžiu”, Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania, 10. doi: 10.3846/mla.2018.1484.