Grom, J., Fikfak, A. and Skansi, L. (2018) “Fortifications of the Rapallo border and their role as co-creators of space / Rapallo sienos įtvirtinimai ir jų vaidmuo kuriant erdvę”, Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania, 10. doi: 10.3846/mla.2018.1485.