Paškonytė, D. (2019) “Investigation of industrial intellectual property protection methods and their improvement / Pramoninės intelektinės nuosavybės apsaugos metodų tyrimas ir jų tobulinimas”, Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania, 11. doi: 10.3846/mla.2019.1497.