Brazdžiūnas, A., Tetsman, I. and Maskeliūnas, R. (2017) “Investigation of productivity of Brown’s (HHO) gas generator / Brauno (HHO) dujų generatoriaus našumo tyrimas”, Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania, 8(6), pp. 567-571. doi: 10.3846/mla.2016.987.