Gudiškis, A. (2015) “Heart beat detection in noisy ECG signals using statistical analysis of the automatically detected annotations / Širdies dūžių nustatymas iš iškraipytų EKG signalų atliekant automatiškai aptiktų atskaitų statistinę analizę”, Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(3), pp. 300-303. doi: 10.3846/mla.2015.787.