Jakulytė, S. and Puodžiukas, V. (2018) “Žiedinių sankryžų analizė ir rekomendacijos joms taikyti Lietuvos valstybinės reikšmės magistraliniuose ir krašto keliuose / Analysis of roundabouts and recommendations for their use in Lithuanian main and national roads”, Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania, 10. doi: 10.3846/mla.2018.3264.