Jankevica, M. (2013) “Evaluation of landscape ecological aesthetics of green spaces in latvian large cities / Latvijos didžiųjų miestų žaliųjų erdvių kraštovaizdžio ekologinės estetikos vertinimas”, Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(3), pp. 208-215. doi: 10.3846/mla.2013.38.