Rogoža, A., Šiupšinskas, G., Valančius, K. and Mikučionienė, R. (2017) “Analysis of the monitoring results of modernized residential multi-storey buildings / Modernizuotų daugiabučių namų monitoringo rezultatų analizė”, Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania, 9(4), pp. 482-487. doi: 10.3846/mla.2017.1071.