Kiaulakis, A., Vilutienė, T. and Migilinskas, D. (2018) “Statinio informacinio modeliavimo taikymo efektyvumo vertinimo kriterijai ir atvejo analizė / The criteria for the assessment of building information modeling application efficiency and case study”, Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania, 100. doi: 10.3846/mla.2018.6286.