Sereika, M., Varnauskas, V. and Gedzevičius, I. (2019) “Technologinių parametrų įtakos virintinės jungties savybėms tyrimai, suvirinant AISI 304 plieną / Research of the technological parameters influence on the weld properties of welded steel AISI 304”, Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania, 11. doi: 10.3846/mla.2019.7065.