Subatkevičienė, K., Tetsman, I. and Gargasas, J. (2019) “Nuotekų valymo sorbentais tyrimas / Research of wastewater treatment with sorbents”, Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania, 11. doi: 10.3846/mla.2019.7086.