Žukauskas, M. and Korsakienė, R. (2019) “Konfliktų sprendimas ir lyderystė: bibliometrinė analizė / Conflict resolution and leadership: a bibliometric analysis”, Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania, 11. doi: 10.3846/mla.2019.9241.