Kazimieraitytė, M. and Skvarciany, V. (2019) “Šešėlinę ekonomiką lemiančių veiksnių tyrimas / Factors that determine shadow economy in Lithuania and Europe”, Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania, 11. doi: 10.3846/mla.2019.9388.