Urbonavičiūtė, K. and Maknickienė, N. (2019) “Investigation of digital retail companies financial performance using multiple criteria decision analysis / Skaitmeninės mažmeninės prekybos įmonių finansinės veiklos tyrimas taikant daugiakriterius sprendimų analizės metodus”, Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania, 110. doi: 10.3846/mla.2019.9737.