[1]
A. Rogoža, G. Šiupšinskas, J. Bielskus, and V. Misevičiūtė, “Atsinaujinančios energijos šaltinių diegimo modernizuojamuose pastatuose įvertinimas gyvavimo ciklo požiūriu: atvejo analizė / Evaluation of renewable energy sources installation in refurbished buildings in terms of life cycle: case study”, MLA, vol. 11, Oct. 2019.