[1]
J. Aleknaitė, D. Paliulis, and R. Vaiškūnaitė, “Naftos produktų garavimo eksperimentiniai tyrimai / Experimental research of petroleum products evaporation”, MLA, vol. 11, Oct. 2019.