[1]
Aleknaitė, J., Paliulis, D., and Vaiškūnaitė, R., “Naftos produktų garavimo eksperimentiniai tyrimai / Experimental research of petroleum products evaporation”, MLA, vol. 11, Oct. 2019.