[1]
A. Lacková and L. Šišláková, “Transformation of small Slovak towns in the era of socialism example of Bánovce nad Bebravou / nedidelių Slovakijos miestų kaita socialistiniu laikotarpiu Banovce nad Bebravou pavyzdžiu”, MLA, vol. 10, May 2018.