[1]
D. Paškonytė, “The Investigation of industrial intellectual property protection methods and their improvement / Pramoninės intelektinės nuosavybės apsaugos metodų tyrimas ir jų tobulinimas”, MLA, vol. 11, Feb. 2019.