[1]
Povilaitienė, I. and Kamičaitytė-Virbašienė, J., “Phenomenon of sense of the place as an integral dimension of cityscape identity (Kaunas case) / Vietos jausmo reiškinys kaip neatsiejamas miestovaizdžio identiteto dėmuo (Kauno miesto atvejis)”, MLA, vol. 9, no. 1, pp. 16-29, May 2017.