[1]
A. Brazdžiūnas, I. Tetsman, and R. Maskeliūnas, “Investigation of productivity of Brown’s (HHO) gas generator / Brauno (HHO) dujų generatoriaus našumo tyrimas”, MLA, vol. 8, no. 6, pp. 567-571, Jan. 2017.