[1]
Gudiškis, A., “Heart beat detection in noisy ECG signals using statistical analysis of the automatically detected annotations / Širdies dūžių nustatymas iš iškraipytų EKG signalų atliekant automatiškai aptiktų atskaitų statistinę analizę”, MLA, vol. 7, no. 3, pp. 300-303, Jul. 2015.